Rozdanie dyplomów czeladniczych dla zawodu Monter Izolacji Przemysłowych

Rozdanie dyplomów czeladniczych dla zawodu Monter Izolacji Przemysłowych

Rozdanie dyplomów czeladniczych dla zawodu Monter Izolacji Przemysłowych. 21.11.2023 po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół nr 1 odebrali dyplomy czeladnicze z rąk Starszego Cechu pana Marka Dambonia. Jest to wyjątkowe osiągnięcie dla szkoły, ale też w skali kraju. 13 uczniów z klasy 5Tb kończąc szkołę będą mieli dwa zawody – Monter Izolacji Przemysłowych i Technika Budownictwa. Było to możliwe dzięki wprowadzonej innowacji „Mały Menadżer”. Od momentu podpisania porozumienia o współpracy z firmą Multiserwis 07.12.2017r. około 50 uczniów skorzystało z możliwości podniesienia swoich kompetencji na rynku pracy. Uczniowie otrzymują też Euro Pass w języku angielskim, co daje im możliwość pracy nie tylko w kraju, ale też za granicą. Sukces naszych uczniów był możliwy dzięki tworzeniu czegoś, co wychodzi poza schemat, dzięki otwartości i chęci współpracy firmy Multiserwis, w której młodzież miała zajęcia praktyczne i teoretyczne i Opolskiego Centrum Edukacji z projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.