Spotkanie robocze sieci partnerstw w  ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

Spotkanie robocze sieci partnerstw w  ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

05 grudnia 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się pierwsze spotkanie robocze sieci partnerstw w  ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

Projekt zakłada utworzenie i umacnianie regionalnej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Celem sieci będzie rozwijanie współpracy w obszarze edukacji, rynku pracy i gospodarki oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie upowszechnianie kształcenia całożyciowego, rozwoju doradztwa zawodowego
i realizacja zadań ukierunkowanych na jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy.

Na spotkaniu w obecności przedstawicieli powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy Kędzierzyn-Koźle, kierowników kształcenia zawodowego i doradców zawodowych szkół ponadpodstawowych, zostały omówione cele i założenia projektowe, kędzierzyńsko-kozielski rynek pracy w powiązaniu z barometrem zawodów i ofertą edukacyjną oraz zasady promocji i upowszechnianie projektu. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili chęć współpracy i są otwarci na realizację działań projektowych.

ZS nr 1 na spotkaniu reprezentowali:

Kierownik szkolenia praktycznego p. Dagmara Prudel-Kucyper

Szkolny doradca zawodowy- p. Marcin Zaczek, który również pełni w ramach projektu funkcję asystenta ds. edukacji powiatowego koordynatowa sieci w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.