Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka

Szkolny Klub Wolontariatu serdecznie dziękuje DYREKCJI, NAUCZYCIELOM i WSZYSTKIM UCZNIOM, którzy przyczynili się do zorganizowania paczki dla Pani Jadwigii. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Klaudii Ledwoch, która będąc Wolontariuszką Szlachetnej Paczki zmotywowała nas do zgłoszenia się do bazy darczyńców i do zorganizowania przedsięwzięcia.

Dziękuję za wszystkie dary i za Wasze serce. Dziękuję za radość z dzielenia się. W akcji wzięło udział ponad 50 osób. Paczki zostały przekazane do Magazynu Opole – Centrum.

Anna Plonka
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1