Technik technologii żywności – nowy kierunek od roku 2023/2024

Technik technologii żywności – nowy kierunek od roku 2023/2024

W roku szkolnym 2023/24 zapraszamy na nowy kierunek w ZS nr 1: technik technologii żywności o specjalizacji cukiernik – nr cyfrowy zawodu: 314403.

W ostatnich latach zaobserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie cukiernictwem wśród młodzieży, szczególnie widoczne w trakcie zajęć praktycznych, na kółkach zainteresowań, konkursach przedmiotowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz zapotrzebowaniu na specjalistów w tej dziedzinie, postanowiliśmy ogłosić nabór do technikum technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych.

Technik technologii żywności należy do zawodu z branży spożywczej, w którym wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych- w trakcie której uczeń nauczy się sporządzać ciasta i desery, dekorowania wyrobów cukierniczych, obsługi urządzeń stosowanych w cukiernictwie, magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych.
 • SPC. 07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych- w której uczeń nauczy się wytwarzać produkty spożywcze oraz organizowania i nadzorowania procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Szkoła posiada dwie pracownie cukiernicze bogato wyposażone w sprzęt do sporządzania ciast i deserów. Zajęcia będą prowadzone w formie teoretycznej i praktycznej przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów zawodowych. W trzeciej i czwartej klasie uczeń będzie odbywał miesięczną praktykę w wybranych zakładzie pracy produkującym wyroby cukiernicze. W trakcie nauki uczeń może uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, dodatkowych szkoleniach, warsztatach i stażach.

Absolwent kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji

SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych może zdobyć zatrudnienie w:

 • – cukierniach i piekarniach;
 • – zakładach produkcji cukierniczej;
 • – kawiarniach;
 • – lodziarniach;
 • – restauracjach;
 • – hotelach;
 • – laboratoriach badających żywność;
 • – zakładach przemysłu spożywczego;
 • – hurtowniach zaopatrujących zakłady produkujące żywność;

na następujących stanowiskach: cukiernik, technolog żywności, kierownik produkcji, laborant, pracownik produkcji, doradca ds. żywnościowych, przedstawiciel handlowy.

Nauka na kierunku technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych pozwoli uczniowi rozwijać swoje zainteresowania cukiernictwem oraz zdobyć wykształcenie średnie i tytuł technika technologii żywności.