Trzy piętra w „Budowlance” w pełni dostępne dla uczniów niepełnosprawnych. Dziś otwarto nowoczesną windę

Trzy piętra w „Budowlance” w pełni dostępne dla uczniów niepełnosprawnych. Dziś otwarto nowoczesną windę

Niepełnosprawni uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu mają od dziś znacznie łatwiejszy dostęp na wszystkie kondygnacje szkoły. W placówce otwarto nowoczesną windę dla osób z ograniczeniami w ruchu. Budowa trwała cztery miesiące, powstała w murowanym szybie, co ważne znajduje się przy budynku szkoły z wejściem od zewnątrz z płaskim wjazdem. Budowę sfinansowało kędzierzyńskie starostwo powiatowe, które postarało się wcześniej o zewnętrzne dofinansowanie tej ważnej inwestycji oraz przygotowanie specjalistycznej dokumentacji.

– Stale zwiększamy dostęp do naszych jednostek dla osób niepełnosprawnych. Ten projekt udało nam się zrealizować wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za co dziękuję w imieniu samorządu powiatowego. To jest przykład na to, jak można realizować razem tego typu działania z myślą o uczniach. Chcemy, by uczyli się w naszych szkołach, tu zdobywali wiedzę i przy tym zwracamy szczególną uwagę na likwidację barier – mówił starosta Paweł Masełko.

– W 2010 roku mieliśmy już 12 różnych wind, wtedy otwieraliśmy kolejną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Inne powstały w szpitalu czy domach pomocy społecznej. Ta jest siedemnastą naszą windą. Zespół Szkół nr 1 ma największe możliwości nauki dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego będzie tu ona bardzo pomocna – podkreślił wicestarosta Józef Gisman.

– Zespół Szkół nr 1 ma szeroką ofertę kształcenia dla osób niepełnosprawnych, a wraz z uruchomieniem windy ta oferta poszerza się właśnie dla uczniów z niepełnosprawnościami. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć takie osoby – mówiła dyrektor ZS nr 1 Urszula Więcek.

– Mam nadzieję, że ta współpraca z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim będzie się rozwijała. Życzymy bezawaryjnego, bezpiecznego użytkowania – podsumował Andrzej Synowiec z opolskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Winda zdecydowanie poprawi funkcjonowanie uczniów w szkole, ich komfort w przemieszczaniu się. To również potwierdzenie tego, że ta szkoła jest otwarta na ludzi – zaznaczył Łukasz Ledwoch, uczeń ZS nr 1, który dziś wspólnie z samorządowcami otworzył windę w placówce.

Budowa urządzenia kosztowała blisko 400 tys. zł, z tego 150 tys. zł to dofinansowanie z PFRON-u.