Warsztaty językowe Developing Speaking Skills w ZS1

Warsztaty językowe Developing Speaking Skills w ZS1

To jest pierwszy z cyklu spotkań. Chcemy zachęcić młodzież do przełamania barier językowych i w formie warsztatów językowych udoskonalić ich umiejętności mówienia, pisania, czytania. Zależy nam na tym, żeby młodzież się dobrze bawiła English is fun było naszą myślą przewodnią i integracja uczniów z różnych klas.

Pierwszy warsztat poprowadziła pani K. Jaworska a towarzyszyły jej D. Mizera i D. Prudel Kucypera