Wykład o cyberprzemocy

Wykład o cyberprzemocy

W dniu dzisiejszym miał miejsce w naszej szkole bardzo interesujący wykład poprowadzony przez Panią mecenas Małgorzatę Pokrywkę. Wykład skierowany do uczniów klas pierwszych był niezwykle pouczający i ważny w kontekście dzisiejszej rzeczywistości internetowej. Przedstawiono w nim kluczowe aspekty związane z problematyką cyberprzemocy, która stanowi coraz większe wyzwanie dla młodych użytkowników sieci.

Pani mecesnas szczegółowo omówiła definicję cyberprzemocy, wskazując na różne formy, takie jak hejt, zastraszanie, wyzywanie oraz rozpowszechnianie nieodpowiednich treści w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się, że cyberprzemoc może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ofiar, jak i sprawców.

W trakcie wykładu prawniczka podkreślił znaczenie świadomości prawnej w kontekście działań online. Uczniowie zostali poinformowani o konsekwencjach prawnych, jakie mogą wyniknąć z nieodpowiedniego zachowania w sieci, w tym możliwości ścigania sprawców przez organy ścigania.

Prowadząca wykład zwróciła uwagę na istotę bezpieczeństwa w sieci, zachęcając uczniów do stosowania zasad ostrożności, nieudostępniania prywatnych informacji i zgłaszania przypadków cyberprzemocy nauczycielom i rodzicom.

Wykład pani mecenas był znakomitą okazją do rozmowy o etyce i odpowiedzialności w Internecie. Uczniowie opuścili spotkanie z większą świadomością zagrożeń online oraz z wskazówkami, jak chronić się przed nimi i jak pomagać innym.