ZS1 „Złotą Szkołą” Narodowego Banku Polskiego w II edycji 2021/22

ZS1 „Złotą Szkołą” Narodowego Banku Polskiego w II edycji 2021/22

Narodowy Bank Polski ogłosił dziś zwycięzców II edycji programu „Złote Szkoły NBP” skierowanego do nauczycieli i uczniów  szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Bezpieczni w finansach osobistych”.

Bardzo miło jest nam zakomunikować, że Nasza szkoła zdobyła tytuł Złotej Szkoły NBP II edycji 2021/2022. Tym samym znaleźliśmy się w gronie szkół będących liderami edukacji ekonomicznej w Polsce.

Zakres tematyczny drugiej edycji programu objął m.in. zagadnienia: gotówki jako powszechnie akceptowanej formy płatności w Polsce, bezpiecznego korzystania z polskich banknotów i rozpoznawania ich zabezpieczeń, podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej, ochrony danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami, a także zagrożeń związanych z inwestowaniem w produkty i instrumenty finansowe.

Ogólnopolski program edukacyjny Złote Szkoły NBP służy edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. W efekcie programu powstała sieć szkół, które aspirują do miana liderów edukacji ekonomicznej. Udział w programie umożliwia uczniom i nauczycielom wspólne działanie i  dążenie do celu, jakim jest zdobywanie wiedzy z zakresu ekonomii.

Uczniowie ZS1 biorący udział w projekcie tworząc Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej opracowali, przygotowali i zarejestrowali trzy zadania konkursowe: lekcję ekonomii, warsztaty dla uczniów o tematyce kryptowalut oraz debatę uczniowską obejmującą zagadnienia form inwestowania wolnych środków pieniężnych. Przygotowanie zadań konkursowych wymagało bardzo dużego zaangażowania ze strony uczniów, co zostało docenione przez organizatorów projektu. Nad poprawnością merytoryczną realizowanych zadań czuwali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz matematyki.

Bardzo serdecznie dziękujemy Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, wszystkim uczniom oraz nauczycielom przedmiotów ekonomicznych i matematyki zaangażowanym w przygotowanie oraz uczestniczącym w realizacji II edycji projektu „Złote Szkoły NBP”.