ZS nr 1 pozyskuje nowe firmy do współpracy

ZS nr 1 pozyskuje nowe firmy do współpracy

W dniu  18.05.2022 roku Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły – Panią Urszulę Więcek podpisał porozumienie o współpracy z Zakładem Remontowo-Budowlano-Usługowym „MARABUD” reprezentowanym przez Pana Marka Andrusyszyna.

Podpisanie powyższej umowy związane jest z wprowadzeniem nowego kierunku kształcenia TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.

Nowy kierunek kształcenia przygotuje absolwentów szkoły do wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, takich jak montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych. Absolwent kierunku będzie również przygotowany do organizacji, kontroli i sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Porozumienie umożliwi wybranym uczniom „Zespołu Szkół nr 1” udział w praktykach szkolnych i stażach realizowanych w firmie MARABUD, organizowanie dla uczniów zajęć tematycznych, a przede wszystkim wykształcenie wykwalifikowanej kadry bardzo poszukiwanej na rynku pracy.