Branżowa Szkoła II stopnia w ZS nr 1 od roku szkolnego 2023/2024

Branżowa Szkoła II stopnia w ZS nr 1 od roku szkolnego 2023/2024

Kończąc Szkołę Branżową I Stopnia warto pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym jest Branżowa Szkoła II Stopnia:

  • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Branżowej Szkoły I Stopnia. Branżowa  Szkoła II Stopnia może funkcjonować tylko w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Branżową Szkołą I Stopnia.
  • Kończąc Branżową  Szkołę II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
  • Dodatkowo ważnym elementem Branżowej  Szkoły II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.

W roku szkolnym 2023/2024 Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich rozpocznie kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia w zawodach:

  • technik handlowiec (na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca),
  • technik żywienia i usług gastronomicznych (na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz),
  • technik usług fryzjerskich (na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer).