Dobry zawód, lepsza przyszłość

Dobry zawód, lepsza przyszłość

W Zespole Szkół nr 1 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych w zawodzie Monter izolacji przemysłowych. W ramach innowacji pedagogicznej przy współpracy z firmą Multiserwis oraz udziału uczniów w projekcie Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku pracy kolejna grupa uczniów uzyskała drugi zawód. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie w zawodzie technik budownictwa zdobywają drugi zawód -montera izolacji przemysłowych. Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwiamy uczniom zdobyć  w trakcie nauki drugi zawód.

Należy również dodać, że wśród naszych uczniów są pierwsze w Polsce dziewczyny, które zdobyły zawód montera izolacji przemysłowych. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy na stanowiskach kierowniczych w firmie Multiserwis.