Realizujemy projekt Europejskiego Korpusu Solidarności „Solidarnie, etnicznie – wspólnie!”

Realizujemy projekt Europejskiego Korpusu Solidarności  „Solidarnie, etnicznie – wspólnie!”

Ostatnie tygodnie w Hufcu Pracy Kędzierzyn – Koźle obfitował w liczne ciekawe działania wdrażane przez młodzież w ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Realizatorzy projektu będący uczestnikami Hufca i  uczniami Szkoły Branżowej I stopnia ZS nr 1 oraz  wolontariusze, spotkali się na warsztatach tańca romskiego poprowadzonych przez coacha projektu. W trakcie zajęć młodzież  pochodzenia polskiego i romskiego wspólnie ćwiczyła podstawowe kroki oraz układ taneczny, który wykorzystany zostanie podczas uroczystego  występu podsumowującego projekt. Dla niektórych uczestniczek były to nie tyko praktyczne zajęcia z tolerancji, akceptacji i bezpośredniej współpracy, ale także pierwsze bezpośrednie  zetkniecie z folklorem i kulturą romską, muzyka i strojami etnicznymi. Coach i  uczestniczki projektu, które od lat związane są z taneczną sceną romską, dały wiele wparcia, praktycznych wskazówek i wyrozumiałości swoim polskim koleżankom. Dzięki temu już podczas pierwszych warsztatów udało się wspólnie wypracować ciekawą koncepcję tanecznego występu, którą młodzież doskonalić  będzie podczas kolejnych spotkań.

W realizację projektu włączeni zostali także seniorzy, podopieczni Domu Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. Panie, których pasją jest rękodzieło artystyczne, pokazały młodzieży jaką przyjemnością może stać się wspólne spotkanie, rozmowa i tworzenie prac plastycznych. W trakcie zajęć pracując w parach z seniorami młodzież wykonały różnymi  technikami kolorowe materiałowe kwiaty. Dobrane one zostaną do koloru sukienek tancerek i stanowić będą ozdobę kolejnych artystycznych występów projektowych.

Zajęcia z seniorami bardzo spodobały się młodzieży, zainspirowały do dalszych działań artystycznych oraz kolejnych spotkań  w Domu Dziennego Pobytu, które odbędą się, mamy nadzieję, wkrótce.

 

  • Projekt Solidarności realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
  • Miejsce realizacji 8-3 Hufiec Pracy Kędzierzyn – Koźle
  • Okres realizacji 01.03.2021 – 30.06.2021
  • Uczestnicy projektu 6 osób  – 5 uczestników, 1 absolwent Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu
  • Cele projektu szerzenie tolerancji, akceptacji, zmiana poglądów i postrzegania odmienności oraz mniejszości na podstawie trudnych relacji społeczności romskiej z mieszkańcami Kędzierzyna – Koźla