Doświadczenie misji

Doświadczenie misji

W poniedziałek, 30 stycznia, lekcje w wybranych klasach Budowlanki prowadziła s. Jolanta Martyka – pasterzanka. Jest ona absolwentką naszej szkoły, a dziś pracuje wśród młodych dziewcząt, które uwikłały się w prostytucję lub zostały ofiarami handlu ludźmi. Dzieliła się z młodzieżą doświadczeniem tej trudnej pracy oraz przestrzegała jak ustrzec się przed tym niebezpieczeństwem. W dalszej części spotkania siostra opowiadała także o wyjeździe do Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie jesienią brała udział w projekcie wsparcia dla misyjnych placówek dla dzieci. Spotkania uzmysłowiły uczniom, jak bardzo rzeczywistość centralnej Afryki różni się od naszej polskiej codzienności. Na koniec uczniowie otrzymali egzemplarze „Misyjnych Dróg” – czasopisma o tematyce misyjnej wydawanego przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. To już kolejne odwiedziny siostry Joli w Budowlance. Mamy nadzieję, że nie ostatnie.