Dzień Edukacji Narodowej w ZS1

Dzień Edukacji Narodowej w ZS1

Dzień Edukacji Narodowej to zawsze pretekst do głębszych rozważań na temat tego, czym jest edukacja, jaka jest rola nauczyciela, jak kształtować relacje z uczniami i ich rodzicami. Święto to obchodziliśmy w Budowlance, jak co roku, w gronie wielu emerytowanych pracowników szkoły, naszych dawnych kolegów i koleżanek z grona pedagogicznego, którzy choć są już na emeryturze, to czując się częścią szkolnej społeczności zawsze wracają i z nostalgią wspominają lata pracy.

Poza nimi gościli u nas także pan Józef Gisman, wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, oraz pani Urszula Więcek, do sierpnia tego roku sprawująca funkcję dyrektora szkoły. Po oficjalnym powitaniu oraz przemówieniach i życzeniach Pani Dyrektor Ewelina Kowaś wręczyła nagrody najbardziej zasłużonym pracownikom szkoły. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny, doskonale wpisujący się w atmosferę tego dnia.

Dzień Edukacji Narodowej to święto niezwykle ważne – bo zawsze związane z refleksją nad naszą rolą w życiu, naszymi relacjami, nad drogą, którą idziemy… To dzień, w którym zawsze wraca myśl – by była to droga, na której spotkamy się z drugim człowiekiem…