Oblicza ekonomii w dobie światowego kryzysu

Oblicza ekonomii w dobie światowego kryzysu

26 września 2022 r. w formule online nauczyciele przedmiotów ekonomicznych uczestniczyli w organizowanym przez Związek Banków Polskich i PFAG spotkaniu Klubu Polska 2025+ pod tytułem: „Czy na świecie i w Polsce możliwa jest ekonomia umiaru?”

Ideą spotkania była  dyskusja na temat nowego sposobu rozumienia ekonomii  – ekonomii umiaru, który coraz częściej pojawia się jako potencjalna odpowiedź na szereg problemów dzisiejszego świata, rosnącej liczby ludzi na świecie i ich potrzeb oraz ograniczonych zasobów i postępującej degradacji klimatu. Ekonomia umiaru zachęca do wielu ograniczeń w zakresie zaspokajania swoich potrzeb, ważne jest obecnie, by szeroko pojęte oszczędzanie przyczyniło się do ochrony naszego globu.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi:  prof. Marianem Gorynią, Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Jackiem Raciborskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Sławomirem Dudkiem, głównym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju, uczestnicy dyskusji zastanawiali się, czy w kontekście bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie i widma kryzysu energetycznego, ekonomia umiaru jest koniecznością i realną alternatywą dla stosowanych dziś modeli gospodarczych, czy jednak to odległa jeszcze wizja, która wciąż przegrywa z interesem politycznym i ekonomicznym w świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm.