Dzień Przedsiębiorczości – ekonomiści poznają tajniki najważniejszych instytucji publicznych

Dzień Przedsiębiorczości – ekonomiści poznają tajniki najważniejszych instytucji publicznych

Dzień przedsiębiorczości  to projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w całej Polsce. Jest to szósta co do wielkości organizacja Junior Achievement na świecie. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się
w świecie finansów, oferują wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.

Dzień Przedsiębiorczości polega na odbyciu jednodniowej wizyty w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, aby zapoznać się z jej organizacją i zarządzaniem. Tego typu kilkugodzinne praktyki w urzędach i firmach  sprzyjają podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

21.04.2022 r. uczniowie klas 2  i 3  technikum ekonomicznego odwiedzili trzy instytucje na terenie naszego miasta: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także Urząd Miasta. W czasie kilkugodzinnych praktyk uczniowskich  młodzież poznała strukturę organizacyjną każdej z instytucji, miała też możliwość zapoznania się z działaniami poszczególnych wydziałów. Najważniejsze jednak okazały się rozmowy z pracownikami, którzy przedstawili m.in. wymagania na poszczególne stanowiska, wyjaśniali, na czym polegają ich zadania. Uczniowie zostali zapoznani z ciekawymi aplikacjami wykorzystywanymi przez odwiedzane urzędy np. z Platformą Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, sami mogli założyć konto na tej platformie, a także poznali procedury związane z obsługą petentów w różnych instytucjach.

Dziękujemy kierownictwu i wszystkim pracownikom  Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie- Koźlu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Kędzierzynie- Koźlu oraz Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla za włączenie się w realizację ogólnopolskiego projektu ,,Dzień Przedsiębiorczości” oraz za życzliwość i pomoc okazaną naszym uczniom podczas wizyt w w/w placówkach.

Dzień Przedsiębiorczości był dla pracowników odwiedzanych Urzędów okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, a także jedną z form edukacji, popularyzacji i promocji dotyczącej funkcjonowania i roli instytucji publicznych w życiu społeczeństwa. Natomiast młodzież
z pewnością nie będzie się w przyszłości obawiała korzystania z usług Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Miasta. Okazało się, iż ,,Nie taki diabeł straszny, jak go malują”, a może któryś z uczniów zdecyduje się na pracę w tego typu instytucjach?