VIII Powiatowe Warsztaty Językowe „Zur Berufswelt”

VIII Powiatowe Warsztaty Językowe „Zur Berufswelt”

21 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbyły się VIII Powiatowe Warsztaty Językowe „Zur Berufswelt” dla ósmoklasistów powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych przedstawili prezentacje multimedialne na temat swoich wymarzonych zawodów, opatrzone komentarzem w języku niemieckim, a także uczestniczyli w potyczkach językowych. Uczniowie techników zaprezentowali swoje kierunki, wskazując na atut, jakim jest dobra znajomość języka niemieckiego na rynku pracy.

Nad poprawnością językową czuwała pani prof. dr hab. Felicja Księżyk z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, która wygłosiła  także prelekcję na temat kolokacji z polskiej i niemieckiej perspektywy.

Najlepsi okazali się uczniowie Publicznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kędzierzynie Koźlu. Drugie miejsce zajęła drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, natomiast na miejscu trzecim uplasowali się ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu.  Nagrody dla zwycięzców w postaci drobnego sprzętu elektronicznego ufundowało Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.