Ekoedukacja z  Panem Markiem Łabno

Ekoedukacja z  Panem Markiem Łabno

Segregacja odpadów to dziś obowiązek każdego z nas. Zasady, jakie obowiązują podczas segregacji, nie zawsze są jednak intuicyjne. Nie każdy karton można wyrzucić do pojemnika na papier, podobnie jak nie wszystkie odpady organiczne można umieszczać w koszu bio. W poniedziałek uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przyjrzenia się, jak prawidłowo segregować odpady i jakich błędów unikać.

Na zajęciach eko-edukacji prowadzonych przez pana Marka Łabno przedstawiciela Związku Międzygminnego Czysty Region uczniowie przypomnieli sobie zasady segregacji odpadów oraz oznaczenia i kolory koszy na poszczególne rodzaje śmieci. W Polsce możemy spotkać następujące rodzaje pojemników:

  • Kosz w kolorze niebieskim – przeznaczony do zbierania papieru, tektury i kartonu.
    W pojemnikach tych zatem można umieszczać książki, zeszyty, torby, kartonowe opakowania po produktach czy gazety. Bardzo ważne jest, by materiał ten był czysty i suchy. Jeśli taki nie jest, nie powinien podlegać segregacji.
  • Kosz w kolorze zielonym, w którym składuje się szkło – w użytku domowym są to najczęściej butelki i słoiki. Musimy jednak pamiętać, żeby wyrzucać je bez nakrętek czy kapsli. Odpady nie powinny także zawierać resztek produktów, które wcześniej umieszczone były w naczyniach (np. słoik po dżemie należy opróżnić i opłukać przed umieszczeniem w koszu).
  • Kosz w kolorze żółtym – wyrzuca się do niego tworzywa sztuczne oraz metal.
    W koszach takich można umieścić styropian, plastik, butelki po gazowanych napojach, opakowania po żywności (jednak bez istotnych zabrudzeń), zabawki czy garnki. Warto wiedzieć, że to właśnie w żółtym pojemniku należy umieszczać papier z domieszkami (np. z folią aluminiową, jak ma to miejsce w przypadku kartonów na mleko czy opakowań po kawie).
  • Kosz w kolorze brązowym – przeznaczone na odpady bio (takie jak żywność), a więc obierki z owoców i warzyw, skorupki jajek i inne resztki żywnościowe. Do koszów bio nie można jednak wyrzucać mięsa, w tym również kości, ani produktów mlecznych (np. jogurtu, kefiru czy serów).
  • Kosz w kolorze szarym – przeznaczone na odpady zielone (np. rośliny doniczkowe),
  • Kosz w kolorze czarnym – umieszczamy w nim odpady zmieszane, a więc takie, które nie zostały wcześniej posegregowane.

Nie zawsze jest jednak oczywiste, do którego śmietnika wyrzucić odpady. Niektóre śmieci (np. zatłuszczony papier) powinny wylądować w koszu na odpady zmieszane. Gdy nie mamy pewności, gdzie wyrzucić daną rzecz, pomocna może okazać się instrukcja umieszczona bezpośrednio na pojemniku.

Osobną kategorią stanowią odpady, których nie gromadzimy na co dzień, jednak czasami pojawia się konieczność ich wyrzucenia. Mowa tutaj o meblach, dużym sprzęcie AGD i RTV czy odpadach remontowo-budowlanych. Śmieci tego rodzaju nie można wyrzucać do zwykłych pojemników komunalnych. Można je oddać w  punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie dostarczamy je we własnym zakresie, lub gromadzić w kontenerach na śmieci wielkogabarytowe. Po jego zapełnieniu zostanie odebrany przez pracowników wynajętej firmy, a jego zawartość zutylizowana zgodnie z prawem i poszanowaniem środowiska.

Najwyższy czas, abyśmy przestali patrzeć na odpady jak na „śmieci” – coś zbędnego, niepotrzebnego, kłopotliwego. W rzeczywistości są one surowcem. Jeśli segregujemy odpady, nasza opłata za ich odbiór i zagospodarowanie jest niższa, dodatkowo chronimy środowisko naturalne i rozwijamy nowoczesną cyrkulacyjną gospodarkę, w której prawie nic się nie marnuje, a surowce i przedmioty są wykorzystywane wielokrotnie. Powtórne wykorzystanie odpadów to jedyny skuteczny sposób, by nie dostały się one do środowiska. Około 2 milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie każdego roku na skutek połknięcia plastików wrzucanych do mórz i oceanów. Ilość nagromadzonych na planecie odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat, a zajmowana przez nie powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie.

To młodzi ludzie, dzięki swoim działaniom, wpływają na jakość środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

mgr Agnieszka Kamusella