Umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną

Umowa o współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną

21 czerwca 2021 r.  podpisaliśmy umowę o współprace z Wyższą Szkołą Techniczną z Katowic. Uczelnia ma ogromną ofertę dla uczniów szkół średnich. Dzięki tej umowie nasi uczniowie zyskają: objęcie patronatem wybranej klasy, przeprowadzenie warsztatów i zajęć dla uczniów, udział w spotkaniach i imprezach organizowanych przez uczelnię, dofinansowania do nagród dla najlepszych uczniów w szkole, obniżki kosztów wpisowego i czesnego dla naszych absolwentów.