„Europass Mobilność”

„Europass Mobilność”
Uczestnicy projektu „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych odebrali certyfikat Europass Mobilność poświadczający o zdobytych umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym w trakcie udziału w 28-dniowym stażu w Niemieckich restauracjach.
„Europass – mobilność” pozwala na opisanie umiejętności nabytych dzięki konkretnym projektom z zakresu mobilności. W dokumencie mogą się znaleźć informacje o funkcji i zakresie odpowiedzialności uczestnika, jego kwalifikacjach zawodowych, znajomości języków obcych, umiejętnościach cyfrowych, organizacyjnych oraz z zakresu zarządzania i komunikacji. Takie umiejętności mogą się bardzo przydać w przyszłości, przy ubieganiu się o pracę lub przyjęcie na studia.
Jeśli ma się dokument „Europass – mobilność”, wystarczy zaktualizować swój profil Europass, dodając do niego umiejętności i informacje z tego dokumentu, a następnie zapisać go w swojej bibliotece Europass.