II Mobilność uczniów ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

II Mobilność uczniów ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Druga grupa wyjazdowa rozpoczęła staż zagraniczny w Eberswalde. Uczniowie zostali przydzieleni do restauracji, w których będą odbywać 26 dniowy staż. Po zapoznaniu się z zakładem pracy, pracownikami i zasadami pracy, codziennie rano wyruszają podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe.

Uczestników projektu stopniowo wdrażani są do pracy, rozpoczynają od obróbki wstępnej, pomagają w pracach porządkowych, aż w końcu samodzielnie wykonują dania. Uczniowie coraz odważniej podchodzą do swoich zadań i posługują się językiem obcym.

Oprócz realizacji praktyk uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe korzystając z platformy OLS (Online Linguistic Support). Uczeń rozwiązuje test początkowy sprawdzający posiadany poziom biegłości językowej. Po teście uczeń ma możliwość wzięcia udziału w kursie językowym. W ramach ewaluacji uczestnik rozwiązuje test końcowy sprawdzający osiągnięte efekty nauczania. Dostęp do platformy OLS uczestnik otrzymuje w ramach licencji przyznanej beneficjentom programu Erasmus+

OLS_PREZENTACJA