Informacja o projekcie Erasmus+

Informacja o projekcie Erasmus+

W wyniku postępowania  kwalifikacyjnego wniosków Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przyznała Zespołowi Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu dofinansowanie w wysokości 78 612 E na sfinansowanie nowego projektu:

 „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych”

Nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000016775.

Głównymi celami projektu są:

 • podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • podniesienie kompetencji językowych,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych.

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się na kierunku:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (technikum),
 • kucharz (branżowa szkoła I stopnia).

Chętni do udziału w projekcie uczniowie muszą przejść proces rekrutacji, zgodny z regulaminem rekrutacji. Pod uwagę jest brana prezentacja kandydata, średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania, średnia ocen z języków obcych, zaangażowanie na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych i 28 dniowej mobilności do Niemiec.

32 godziny zajęć przygotowujących składa się z:

 • zajęć z języka niemieckiego,
 • warsztatów z doradztwa zawodowego,
 • zajęcia praktyczne z kuchni krajów Unii Europejskiej,
 • seminarium z kultury krajów Unii Europejskich i polityki proekologicznej krajów wspólnoty.

Program projektu przewiduje udział 30 uczestników i 4 opiekunów w dwóch grupach wyjazdowych:

 • I mobilność od 06.02.2022 do 05.03.2022 r.
 • II mobilność od 13.03.2022 do 09.04.2022 r.

W trakcie mobilności uczestniczy wezmą udział w 26 dniowym stażu w restauracjach, gdzie pod okiem szefów kuchni będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat „Europass- mobilność” ułatwiający uznanie zdobytych umiejętności na europejskim rynku pracy. Wyjazd na staż to nie tylko nauka, uczestnicy wezmą udział w wycieczkach kulturalnych i proekologicznych, będą mogli rozwinąć swoje kompetencje społeczne, współpracę w zespole i poznać kulturę Niemiec.

Erasmus + Zmienia życie, otwiera umysły