Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych

Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych

Uczestnicy pierwszej mobilności w ramach projektu „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych” z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej dotarli do miasta Eberswalde, gdzie będą odbywać staż w pobliskich restauracjach. W najbliższych dniach uczestnicy będą przechodzić szkolenia z zakresu BHP i HACCP, odbędą spotkanie z doradcą zawodowym miejscowego Urzędu Pracy. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o miejscu odbycia stażu, zapozna się z pracodawcą i harmonogramem odbywania praktyki. Wolne chwile spędzają na integracji i poznawaniu miasta.

Uczestnicy wraz z opiekunami wyjechali na 26 dniowy staż w ramach krótkoterminowych projektów na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego finansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+