Nasi ekonomiści zakwalifikowani do II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości

Nasi ekonomiści zakwalifikowani do II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Realizowana jest ona od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

To forma współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Hasło przewodnie tegorocznej siedemnastej edycji Olimpiady to „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów:

  • rynki obrotu papierami wartościowymi,
  • ryzyko, strategie inwestycyjne i zachowania inwestorów,
  • inwestycje alternatywne.

Biorąc pod uwagę niezwykle szeroki zakres tematyczny Olimpiady Przedsiębiorczości oraz poziom trudności wypełnianych zadań, cieszy fakt, iż uczniowie klasy 4 eT (technik ekonomista) Tobias Wąsik i Oliwia Stasiak zakwalifikowali się do zawodów okręgowych, które odbędą się 3 i 10 marca 2022.

Życzymy powodzenia!