KAŻDY CZŁOWIEK O TYM WIE: CHCESZ BYĆ ZDROWY-RUSZAJ SIĘ!

KAŻDY CZŁOWIEK O TYM WIE: CHCESZ BYĆ ZDROWY-RUSZAJ SIĘ!

KAŻDY CZŁOWIEK O TYM WIE: CHCESZ BYĆ ZDROWY-RUSZAJ SIĘ!

      Miarą mistrzostwa pedagogicznego nauczyciela wychowania fizycznego jest umiejętność stwarzania takich sytuacji, w których każdy uczeń, niezależnie od uzdolnień ruchowych i sprawności fizycznej, ma okazję do przeżywania sukcesu”.- Henryk Grabowski

CO TO JEST WYCHOWANIE FIZYCZNE?

Wychowanie fizyczne(WF) jest dyscypliną, która koncentruje się na różnych ruchach ciała w celu doskonalenia, kontroli i utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka.

WF jest obowiązkowym zajęciem zarówno w szkole podstawowej jak i średniej. W wielu krajach instytucje odpowiedzialne za regulację działalności edukacyjnej promują treści programowe, które należy przepracować z uczniami w ciągu roku szkolnego. WF odnosi się również do zestawu zajęć rekreacyjnych, które pomagają jednostce związać się z otaczającym ją środowiskiem, pomagają jej poznać swoje otoczenie społeczne.

W starożytności Grecy i Rzymianie opracowali systemy kondycji fizycznej, aby być zdolnym do wojny i połączyć mentalność stratega z silnym, zdrowym ciałem. Jednak to, co dzisiaj znamy jako WF, jest dyscypliną, która narodziła się pod koniec XIX wieku w Europie, gdzie zaczęto uprawiać zarówno sporty indywidualne, takie jak: pływanie, jazda konna, skoki i lekkoatletyka, jak i sporty grupowe, takie jak: zapasy, rugby i piłka nożna. Nauczanie WF składa się z zestawu strategii nauczania, które wspierają kondycję fizyczną za pomocą działań, które ćwiczą zdolności motoryczne, takie jak równowaga, elastyczność, szybkość, wytrzymałość i siła.

WF nie tylko pomaga w utrzymaniu zdrowia, ale ma również inne zalety, które czynią z niego ważną dyscyplinę dla integralnego rozwoju jednostki, dlatego też jest ono uważane za istotną część kształcenia edukacyjnego. Do najważniejszych korzyści płynących z wychowania fizycznego należą:

  • Zwalcza siedzący tryb życia,
  • Zachęca do aktywnego życia,
  • Uczy, jak optymalnie wykorzystać wolny czas,
  • Poprawia samoocenę,
  • Stymuluje pracę zespołową,
  • Zwiększa kreatywność i zdolność afektywną,
  • Zmniejsza lęk, stres, agresywność i depresję.

Poza tym uczy rozwijać pewne wartości, takie jak tolerancja, szacunek, solidarność i odpowiedzialność.

WF jest niezbędne dla zdrowia, ponieważ pomaga skorygować postawę, jak również utrzymać kontrolę i równowagę ciała. Z kolei ćwiczenia fizyczne pomagają zapobiec lub zmniejszyć występowanie problemów zdrowotnych związanych z sercem, regulacją przemiany materii oraz problemami z wagą i mięśniami, przyczyniając się do poprawy jakości życia. W skrócie, WF jest kluczowym elementem dla zdrowia, kondycji i postaw społecznych, a jego cele obejmują zarówno ciało, jak i umysł.

Paulina Adamczewska kl.1sw