KAŻDY CZŁOWIEK O TYM WIE: CHCESZ BYĆ ZDROWY-RUSZAJ SIĘ!

KAŻDY CZŁOWIEK O TYM WIE: CHCESZ BYĆ ZDROWY-RUSZAJ SIĘ!
GIMNASTYKA NA DRĄŻKU
Gimnastyka znana była już w starożytności. Początkowo służyła ona do harmonijnego rozwoju ciała i osiągania sprawności fizycznej. Obecnie gimnastycy sportowi wykonują krótkie układy ćwiczeń na różnych przyrządach, miedzy innymi na drążku. Najpopularniejsze ćwiczenia gimnastyczne wykonywane na drążku to wymyk i odmyk. To znakomite ćwiczenia
koordynacyjne, które wykonuje się poprzez wykorzystanie ruchów pchających i ciągnących.
Co ważne, wymyk i odmyk angażują wiele grup mięśniowych. Dzięki temu ćwiczenia
wpływają na poprawę koordynacji ruchowej, a także rozwijają mięśnie. Przede wszystkim wzmacniają cały tułów, barki, ramiona i przedramiona, a w trakcie ich wykonywania pracuje wiele grup mięśniowych.
WYMYK to przejście ze zwisu do podporu, gdzie ruch odbywa się przewrotem w tył wokół trzymanego rękoma drążka. ODMYK to przejście z podporu do zwisu, gdzie ruch odbywa się przewrotem w przód wokół trzymanego rękoma drążka, czyli jest to przeciwieństwo wymyku.
Wymyk i odmyk to doskonały wybór, jeśli chce się poprawić swoją koordynację ruchową, a także rozwinąć mięśnie. Ćwiczenia te poprawiają kondycję, zdolności motoryczne i pozytywnie wpływają na ogólny stan zdrowia organizmu. Przekonały się o tym dziewczęta, które dzielnie i z dużym zaangażowaniem ćwiczyły na lekcji wychowania fizycznego, wykonując wymyki i odmyki oraz różne inne ćwiczenia na drążku. Uczennice podczas
wykonywania ćwiczeń dbały o bezpieczeństwo i zwracały dużą uwagę na samoasekurację i asekurację współćwiczących. Większość pokonała strach przed ćwiczeniem na przyrządzie i aktywnie uczestniczyła w lekcji.