Praktyki uczniowskie na promach Unity Line

Praktyki uczniowskie na promach Unity Line

Kolejny raz klasa Technikum żywienia i usług gastronomicznych bierze udział w praktykach na promach Unity Line. Praktyki odbywają się na promach Polonia i Gryf Świnoujście Ystad.

Praktykanci na promie pracują we wszystkich działach z przewagą pracy na stanowiskach odpowiadających kierunkowi gastronomicznemu. Praktyka obejmuje pracę na recepcji, kafeterii, barze, sklepie i oczywiście w kuchni z wykorzystaniem nowych technik ekspozycji i dekoracji oraz przygotowanie potraw i zapoznania się z pracą w restauracji. Jest to wyjątkowa przygoda i możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. Uczniowie „mają pełne ręce roboty” ale też chwilę wytchnienia i możliwość zwiedzenia. Dziewczyny z klasy 4tż pozdrawiają ZS1 z promów.