Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w roku szkolnym 2024/2025 zaprasza na następujące kierunki kształcenia:

 • – Technik budownictwa z elementami architektury;
 • – Technik ekonomista z elementami prawa;
 • – Technik logistyk;
 • – Technik żywienia i usług gastronomicznych– z elementami dietetyki;

Branżowa szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa (kucharz; fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych; i inne zawody)

Branżowa szkoła II stopnia (na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, 2 lata):

 • – Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • – Technik handlowiec;
 • – Technik usług fryzjerskich.

Ponadto ZS nr 1 oferuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych i projektów rozwijających kompetencje kluczowe m.in:

 • – szkolne koło młodych architektów;
 • – szkolne koło cukierników;
 • – szkolne koło poszukiwaczy historii;
 • – szkolne koło szachowe;
 • – ekonomiczne oblicze budowlanki;
 • – szkolne koło wolontariatu;
 • – udział w zawodach sportowych;
 • – udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • – zespól muzyczny „Budowlanka”;
 • – radiowęzeł;
 • – szkolna agencja medialno-prasowa;
 • – zajęcia z doradztwa zawodowego;
 • – zajęcia wspomagające;
 • – wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego;
 • – innowacje pedagogiczne;
 • – zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych i matury;
 • – kursy: barmańskie, baristyczne, kelnerskie, fryzjerskie, wózków widłowych, kas fiskalnych itp.;
 • – projekty stażowe w ramach programu Erasmus+
 • – projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Posiadamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną- nowoczesne pracownie: gastronomiczna, logistyczna, budowlana, ekonomiczna, dwie sale gimnastyczne, windę, bibliotekę szkolną oraz szkolny punkt informacji i kariery.

Współpracujemy z firmami (Multiserwis, LKW Walter, Solidaris, Unity Line)  i uczelniami wyższymi, Ochotniczym Hufcem Pracy i wieloma innymi organizacjami.

Zapraszamy do „ BUDOWLANKI” z nami nauczysz się zawodu na 5

 

 

Click here to change this text