Staże dla ZS1

Staże dla ZS1

Klasa 3te w terminie 05.02.2024-01 03 2024 odbywała praktykę zawodową i brała udział w projekcie Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy. Uczniowie szkolili się pod czujnym okiem opiekunów i nabywali nowe umiejętności z zakresu ekonomii.