Kierunki kształcenia w ZS 1 w roku szkolnym 2023/2024

Kierunki kształcenia w ZS 1 w roku szkolnym 2023/2024

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu w roku szkolnym 2023/2024:

 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Technikum (na podbudowie szkoły podstawowej, 5 lat):

 1. Technik budownictwa;
 2. Technik robót wykończeniowych w budownictwie;
 3. Technik ekonomista;
 4. Technik rachunkowości;
 5. Technik logistyk;
 6. Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 7. Technik technologii żywności (kwalifikacja cukiernicza);
 8. Technik usług fryzjerskich.

Branżowa szkoła II stopnia (na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, 2 lata):

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych;
 2. Technik handlowiec;
 3. Technik usług fryzjerskich.

Branżowa szkoła I stopnia (na podbudowie szkoły podstawowej, 3 lata):

 1. Kucharz;
 2. Fryzjer;
 3. Magazynier-logistyk;
 4. Kelner;
 5. Cukiernik;
 6. Sprzedawca;
 7. Mechanik pojazdów samochodowych;
 8. Murarz-tynkarz;
 9. Mechanik motocyklowy;
 10. Monter zabudowy i robót wykończeniowych;
 11. Dekarz;
 12. Cieśla;
 13. Piekarz;
 14. Stolarz;
 15. Krawiec;
 16. Elektryk;
 17. Elektromechanik;
 18. Jeździec;
 19. Elektronik;
 20. Fotograf;
 21. Ślusarz;
 22. Lakiernik samochodowy;
 23. Blacharz samochodowy;
 24. Monter izolacji przemysłowych;
 25. Wszystkie pozostałe zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

*Do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są młodociani pracownicy, którzy w okresie przyjęć do szkół podpiszą umowę o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego. W okresie rekrutacji wymagane jest pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia młodocianego pracownika (deklaracja zgody).

 Ponadto ZS nr 1 oferuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych i projektów rozwijających kompetencje kluczowe m.in:

 • – szkolne koło młodych architektów;
 • – szkolne koło cukierników;
 • – szkolne koło poszukiwaczy historii;
 • – ekonomiczne oblicze budowlanki;
 • – szkolne koło wolontariatu;
 • – udział w zawodach sportowych;
 • – udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • – zespól muzyczny „Budowlanka”;
 • – szkolna agencja medialno-prasowa;
 • – zajęcia z doradztwa zawodowego;
 • – zajęcia wspomagające;
 • – wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego;
 • – innowacje pedagogiczne;
 • – zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych i matury;

kursy:

barmańskie, baristyczne, kelnerskie, fryzjerskie, wózków widłowych, kas fiskalnych itp.;

Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy II”

Posiadamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną- nowoczesne pracownie: gastronomiczna, logistyczna, budowlana, ekonomiczna, dwie sale gimnastyczne, windę, bibliotekę szkolną oraz szkolny punkt informacji i kariery.

Współpracujemy z firmami: Multiserwis, LKW Walter, Solidaris, Unity Line,
PPHU Godyla s.j.)  i uczelniami wyższymi, Ochotniczym Hufcem Pracy i wieloma innymi organizacjami.

Zapraszamy do „ BUDOWLANKI” z nami nauczysz się zawodu na 5