Komunikat dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia

Komunikat dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia

O1 września 2023 wszyscy uczniowie Branżowej Szkoły są oddelegowani na praktyki do zakładów pracy.