Konkurs “Matematyka w obiektywie”

Konkurs “Matematyka w obiektywie”

Regulamin:

 1. Organizator: Sabina Sparwasser 
 1. Uczestnicy: konkurs adresowany jest dla uczniów technikum i szkoły branżowej ZS1 w Kędzierzynie – Koźlu 
 1. Czas trwania konkursu: 14.03.2022 – 1.04.2022r. 

 1. Cele konkursu: 
 • Dostrzeżenie matematyki wokół nas
 • Konkurs „Matematyka w obiektywie” związany jest z ciekawym ujęciem matematyki w otaczającym nas świecie
 • Wykonane zdjęcie powinno być artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości matematycznej, metaforą matematyczną bądź żartem matematycznym
 • Połączenie fotografii z matematyką,
 • Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy oraz kultury matematycznej
 • Zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz fotograficznych;
 • Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie matematyki i fotografii;
 • Promowanie zdolności wśród młodzieży;
 • Aktywizację uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • Krzewienie kultury matematycznej
 • Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
 1. Wymagania dotyczące zgłoszonych prac: 
 • Uczestnicy konkursu swoje zdjęcia związane z matematyką dostarczają osobiście do nauczycieli matematyki w terminie do 21 marca 2022r.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia samodzielnie wykonane w rozmiarze 15 x 21 oraz w formie elektronicznej (na pen drive, lub przesłane na e-mail: s.sparwasser@zs1.edu.pl W tytule proszę podać imię, nazwisko i klasę
 • Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które są wykonane osobiście przez autora zdjęć.
 • Każde zdjęcie powinno zostać opisane na odwrocie:
 • imię i nazwisko autora pracy, klasa
 • tytuł zdjęcia
 •  opis zdjęcia, wyjaśniający związek swojej pracy z matematyką.
 • Opis pliku elektronicznego:
 • Imię i nazwisko, klasa
 • Tytuł
 1. KRYTERIA OCENY: 
 • Zgodność z tematyką,
 • Walory estetyczne,
 • Pomysłowość i oryginalność,
 • Ciekawe ujęcie i nawiązanie do tematu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 • Po ogłoszeniu wyników prace zostaną opublikowane na profilu FB szkoły
 • Prace zostaną wywieszone w holu szkoły
 • Z prac powstanie prezentacja, która będzie wyświetlana podczas dni otwartych szkoły