Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

Dnia 16-17 listopada odbyła się kolejna edycja kursu pierwszej pomocy pod patronatem PCK. W kursie uczestniczyło 16 uczniów. Otrzymali certyfikat, potwierdzający ich umiejętności w tym obszarze. Mamy nadzieję, że uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w przyszłości.