Konkurs – „Różni. Równi. Stop wykluczeniom”

Konkurs – „Różni. Równi. Stop wykluczeniom”

Nasza szkoła od kilku lat cyklicznie uczestniczy w obchodach  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, nad którym honorowy patronat objął Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy. Jednym z kluczowych wydarzeń tegorocznej edycji tego ogólnopolskiego projektu był konkurs na wystąpienie publiczne pod nazwą „Różni. Równi. Stop wykluczeniom”.

 Celem konkursu było zdobycie i doskonalenie umiejętności w kierunku wystąpień publicznych,  prezentowania siebie oraz przygotowanych przez siebie treści i komunikatów popartych argumentami merytorycznymi. Wypowiedź mogła mieć charakter poważny, humorystyczny, mieszany – jednak zawsze powinna być oparta na argumentach merytorycznych, prawdziwych danych statystycznych, doświadczeniach własnych lub innych osób.

Rozstrzygniecie konkursu miało miejsce 15 listopada br. w siedzibie KKPP. Swoje wystąpienia zaprezentowało dziewięciu  przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Naszą szkołę w konkursie reprezentowała uczennica klasy 4Tbe Julia Plottek, która za przygotowane wystąpienie otrzymała II miejsce i nagrodę rzeczową.

Serdecznie gratulujemy!!!