„Lekcje z Temidą” dla klas technikum ekonomicznego

„Lekcje z Temidą” dla klas technikum ekonomicznego

Edukacja prawna młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków obywateli, profilaktyki i zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające te ważne w codziennym życiu tematy. Dlatego też 01.04 oraz 05.04.2022 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu klasy 1 i 2 technikum ekonomicznego uczestniczyły w e-wykładzie, w czasie którego zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Najważniejsze akty prawne w Polsce;
  • Odpowiedzialność prawna osób niepełnoletnich;
  • Zagrożenia cyberprzemocą i ich skutki prawne;
  • Na czym polega stalking?
  • Czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości i gdzie uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Wykład urozmaicały krótkie filmy z cyklu „Reżyser życia” ukazujące problem przemocy w szkołach. Uczniowie w trakcie spotkania musieli wykazać się podstawową wiedzą prawniczą, odpowiadając na pytania prowadzącej wykład Pani Mecenas, z czym sobie świetnie poradzili. Podsumowaniem e-wykładu  była analiza testu wypełnionego wcześniej przez uczestników spotkania.

„Lekcje z Temidą” (Temida-grecka bogini sprawiedliwości; symbol sądownictwa) z pewnością pozwolą uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa, co wyposaży ich w wiedzę i umiejętność rozwiązywania problemów.