„Mądre inwestowanie” – webinarium

„Mądre inwestowanie” – webinarium

CZY WIESZ, JAK MĄDRZE INWESTOWAĆ?

Każdy z nas podejmuje lub będzie podejmował w przyszłości tysiące decyzji dotyczących sposobu wydawania swoich pieniędzy. Jednak, jak mądrze je inwestować?

Cenne rady na ten temat  uzyskali uczniowie kl. 2 Te i 2 Trf, którzy 19.03.2021 r. uczestniczyli w webinarze „Mądre inwestowanie” przeprowadzonym w ramach projektu BAKCYL przez eksperta bankowości. Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

Główne zagadnienia spotkania to :

 1. Relacja ryzyko/dochód.
 2. Reinwestycja i dywersyfikacja jako podstawowe zasady mądrego inwestowania.
 3. Różne produkty finansowe i wiążące się z nimi ryzyko.
  a. lokaty (obliczanie oprocentowania na lokacie)
  b. obligacje
  c. akcje
  d. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
 4. Inwestowanie na giełdzie.