Niezwykłe spotkanie z prawem

Niezwykłe spotkanie z prawem

18.10.2023 r. nasza szkoła miała zaszczyt gościć adwokata dr. Mariusza Hassa – członka Stowarzyszenia OPPEN, który przybliżył uczniom klas technikum ekonomicznego funkcjonowanie oraz znaczenie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Podczas spotkania poruszony został temat ówcześnie panującego problemu, który stanowi podpisywanie umów bez wcześniejszej analizy bądź zapoznania się z treścią.

Po odbytych zajęciach młodzież posiada wiedzę na temat pomocy prawnej oraz doradztwa prawnego, a w szczególności są świadomi: gdzie należy ich szukać, na czym polegają, a także jaka jest między nimi różnica.

Zajęcia zorganizowane w naszej placówce stanowiły jedną z form edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego realizowanych przez Stowarzyszenie OPPEN w ramach zadnia publicznego z zakresu edukacji prawnej.