Pierwszy w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim tytuł honorowy Profesora Oświaty dla nauczyciela z naszej szkoły

Pierwszy w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim tytuł honorowy Profesora Oświaty dla nauczyciela z naszej szkoły

14 października 2023 r. w  Pałacu Ujazdowskim w Warszawie odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z jubileuszem 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, Medale KEN, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz tytuły Profesora Oświaty.

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych zaszczytny tytuł honorowy Profesora Oświaty otrzymał pan mgr inż. Zbigniew Romik nauczyciel przedmiotów budowlanych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w  Kędzierzynie – Koźlu.

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty to wyjątkowy, najwyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty, składającej się z szesnastu członków powoływanych przez ministra. Specjaliści dokonują szczegółowej oceny dorobku kandydatów, do których mogą należeć tylko nauczyciele dyplomowani, odznaczający się w swojej pracy szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Uzasadnienie kandydatur jest bardzo obszerne i dokumentuje nie tylko sukcesy, ale również umiejętności oraz kreatywność tych, którzy sięgają po ten zaszczytny tytuł. Utytułowani to autorytety w dziedzinie edukacji, stanowiący wyselekcjonowaną grupę, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego i wkładu w wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Pan  Zbigniew Romik posiada wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętnie stawia wymagania mobilizując uczniów do pracy nad własnym rozwojem – jego uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki na egzaminach zawodowych. Wyróżnia się wysokim poziomem kultury języka, stwarzając wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Posiada uznany dorobek zawodowy potwierdzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji, Opolskiego Kuratora Oświaty i  Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz znaczący udział w przygotowaniu zawodowym nauczycieli. W swoim dorobku posiada liczne publikacje, w tym kilka podręczników dla uczniów kształcących się w zawodach budowlanych oraz pomocy naukowych dla nauczycieli. Pełni funkcje eksperckie i doradcze w systemie oświaty w zakresie przygotowywania programów nauczania i podręczników. Posiada tytuł „Promotora Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”, do udziału w której rokrocznie zachęca i przygotowuje swoich uczniów; wśród nich jest już kilkudziesięciu uczestników, finalistów i laureatów Olimpiady na szczeblu centralnym.

Uzyskanie tytułu honorowego Profesora Oświaty stanowi duże wyróżnienie dla kadry nauczycieli w naszej szkole i w naszym powiecie.