Podsumowanie akcji „Jeden Naród Ponad Granicami”

Podsumowanie akcji „Jeden Naród Ponad Granicami”

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 składa serdecznie podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom naszej szkoły za zaangażowanie się w zbiórkę żywności długoterminowej dla naszych Rodaków na Kresach.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc całym klasom oraz indywidualnym darczyńcom.

Cieszymy się, iż mimo trudnej sytuacji pandemii, społeczność naszej szkoły otwiera swe serce na bliźnich w potrzebie.

Anna Plonka

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu ZS1