Studenci Koła Naukowego Politechniki Opolskiej zdalnie u logistyków

Studenci Koła Naukowego Politechniki Opolskiej zdalnie u logistyków

Dnia 17 i 18 maja klasy logistyczne: 2mT oraz 3lT gościły na lekcjach przedstawicieli Międzyuczelnianego Studenckiego Koła Naukowego LogPoint. Podczas spotkania nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Politechniki Opolskiej, jak również wysłuchania ciekawego wykładu z zakresu prac dyplomowych studentów. Na koniec uczniowie wraz z prelegentem dyskutowali na temat życia studenckiego. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, za które dziękujemy SKN LogPoint.

A to dopiero początek. Gdy tylko sytuacja epidemiologiczna się poprawi, w związku ze współpracą z Politechniką Opolską, w zapowiedzi mamy przygotowane na przyszły rok szkolny następujące wydarzenia :

  • udział w warsztatach odbywających się w „laboratorium automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw”,
  • udział w warsztatach odbywających się w „laboratorium magazynowym”,
  • udział w warsztatach odbywających się w „laboratorium LUCA”,
  • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie Polaris, Opole.