„Solidarnie, etnicznie – wspólnie!”

„Solidarnie, etnicznie – wspólnie!”

Hufiec Pracy w Kędzierzynie – Koźlu rozpoczyna realizację projektu „Solidarnie, etnicznie – wspólnie!” w ramach jednego z  trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności.

Od 01.03.2021 r przez cztery miesiące w Hufcu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu realizowany będzie program „Solidarnie, etnicznie – wspólnie!” dzięki dofinansowaniu z budżetu Europejskiego Korpusu Solidarności. Działania projektowe dotyczyć będą promowania i wdrażania idei tolerancji, szacunku  i akceptacji  oraz poszanowania odmienności kulturowej i etnicznej, ze szczególnym naciskiem na problem mniejszości romskiej. Aktywność młodzieży nakierowane będzie na poznanie i zmianę sposobu spostrzegania  przez mieszkańców naszego miasta społeczności romskiej, licznie zamieszkującej Kędzierzyn – Koźle.

Uczestnikami i realizatorami projektu będzie grupa sześciu osób, uczestników i absolwenta Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu, uczniów szkoły Branżowej I Stopnia Zespołu Szkół nr 1, wrażliwych na nasilający się w naszym mieście i kraju problem nietolerancji, uprzedzeń, ksenofobii. Wśród realizatorów  projektu jest młodzież o pochodzeniu polskim i romskim. Opiekunem i koordynatorem lokalnym grupy jest wychowawca OHP Beata Smutek, a koordynatorem wojewódzkim pracownik OWK OHP  starszy referent ds. współpracy międzynarodowej pani Małgorzata Machelska.

W ramach działań uczestnicy projektu zaplanowali przeprowadzenie warsztatów i pogadanek na temat tolerancji i akceptacji, spotkania z kulturą, tradycją i zwyczajami romskimi, przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami Romów z Kędzierzyna – Koźla oraz występy i warsztaty tańca romskiego dla mieszkańców naszego miasta. Z tymi działaniami uczestnicy chcą dotrzeć do dzieci ze szkół podstawowych, seniorów z Domów Dziennego Pobytu oraz  do podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Brzdąc”.

Beata Smutek