Wojewódzki Konkurs Artystyczny

Wojewódzki Konkurs Artystyczny

Inspiracje na życie wg Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wojewódzki Konkurs Artystyczny skierowany do uczestników w Hufca Pracy

Wszystko czego potrzebujesz to kreatywne myślenie i dobry pomysł.

Co trzeba zrobić?

  1. Zgłoś chęć udziału wychowawcy Hufca Pracy

2.Wybierz jedną myśli i na jej podstawie wykonaj pracę:

– Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego.

– Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż człowiek!

– Choćbyś przegrał całkowicie zabierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga!

– Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane.

– Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.

– Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.

– Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.

– Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.

– Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.

– Od siebie trzeba wymagać najwięcej.

  1. Wykonaj zadanie konkursowe dowolną techniką

-praca plastyczna – techniki malarskie, rysunek, grafika komputerowa. technika mozaikowa i inne format max A3

-fotografia – format 20x30cm lub 21x30cm

-praca literacka – opowiadanie lub wiersz – czcionka 12, Calibri, interlinia 1,5, max 2 strony A4