Święto Edukacji w Budowlance

Święto Edukacji w Budowlance

W tym roku szkolnym Święto Edukacji Narodowej Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich obchodził 10 października. Po zajęciach lekcyjnych w auli szkoły odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział dawni i obecni pracownicy Budowlanki. Swoją obecnością uświetnili uroczystość Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pan Paweł Masełko oraz Wicestarosta pan Józef Gisman.

Na początku były uroczyste wystąpienia. Jako pierwsza zabrała głos Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 pani Ewelina Kowaś, która po przywitaniu gości podziękowała wszystkim zebranym za owocną współpracę oraz wręczyła wybranym pracownikom Nagrody Dyrektora. Wśród przemawiających byli również Starosta Powiatu Paweł Masełko oraz Wicestarosta Józef Gisman, którzy na ręce pani Dyrektor Budowlanki złożyli kwiaty, życząc wszystkim zebranym satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Spotkanie odbyło się przy słodkim poczęstunku, a piękne nakrycie stołów zapewnili  nauczyciele przedmiotów gastronomicznych wraz ze swoimi podopiecznymi. O dobry nastrój zebranych zadbała młodzież, która pod opieką nauczycieli polonistów przygotowała program artystyczny, w którym w sposób humorystyczny przedstawiła obiegowe opinie na temat trudów pracy nauczyciela. Na zakończenie wyrazili swój stosunek do świętujących słowami piosenki zespołu Video „Dobrze, Że Jesteś”.