Szkolimy się dla Was!!!

Szkolimy się dla Was!!!

Dnia 23 września nauczycielki wychowania fizycznego Irena Czuta – Pakosz i Iwona Winkiewicz uczestniczyły w szkoleniu na temat współczesnych form podniesienia efektywności ćwiczeń na lekcji wf. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej.

Zostało przedstawione wiele ważnych aspektów związanych z prawidłowymi nawykami ruchowymi, ogromnym znaczeniu stabilizacji centralnej i mobilności w stawach w codziennym funkcjonowaniu oraz wiele różnorodnych ćwiczeń z gumami treningowymi Power Band Mini. Za uczestnictwo w szkoleniu szkoła dostała 40 gum treningowych. Podsumowując, szkolenie wzbogaciło nasze nauczycielki w szereg pomysłów na prowadzenie kreatywnych lekcji wychowania fizycznego.

Iwona Winkiewicz