Nigdy więcej wojny

Nigdy więcej wojny

„Człowiek człowiekowi zgotował ten los”
~Zofia Nałkowska

1 września 1939 roku III Rzesza napadła na ziemie polskie, a 17 września 1939 roku, w ramach układu sojuszniczego, zaatakował nasz kraj Związek Radziecki. Dało to początek II wojnie światowej, która zakończyła się 2 września 1945 roku (w Europie 8 maja 1945 roku). Był to największy globalny konflikt w dziejach ludzkości, w którym zginęło ok. 25 milionów żołnierzy i ponad 30 milionów cywilów, nie licząc ludzi, którzy zmarli na skutek chorób i wycieńczenia. Ponad 30 milinów osób zostało kalekami. Na masową skalę popełniano zbrodnie przeciwko ludzkości poprzez okrucieństwa w obozach zagłady, przymusowe wysiedlenia oraz deportacje, planowane wyniszczenia głodem i eksperymenty medyczne. Po raz pierwszy została użyta broń atomowa (Hiroszima i Nagasaki w sierpniu 1945 roku).

Wielu ludzi, którzy przeżyli powtarzało zdanie: „Nigdy więcej wojny”. Należał do nich wielki Polak Jan Paweł II.

Teresa Młynarek