Szkolny Punkt Informacji i Kariery otwarty

Szkolny Punkt Informacji i Kariery otwarty

23 września br. w Zespole Szkół nr 1im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu otwarto pierwszy w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim Szkolny Punkt Informacji i Kariery, miejsce w którym uczniowie nie tylko szkół średnich, ale również szkół podstawowych będą mogli skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, zbadać swój potencjał zawodowy, przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej i dalszej edukacji. W SZPIK-u będą mogli spotykać się pracodawcy z uczniami  i planować dalszą ścieżkę zawodową młodych ludzi.

SZPIK powstał dzięki współpracy Zespołu Szkół nr1 z firmą Multiserwis Sp. z o.o, a także z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia i Edukacji w Opolu.

Uroczystości otwarcia SZPIK-u towarzyszyło wręczenie Dyplomów Czeladniczych uczestnikom projektu „Mały Manager”.

Było to zwieńczenie 3 lat przygotowywań kolejnej grupy uczniów, którzy poprzez staże, kursy i szkolenia mogli zdać egzamin w Izbie Rzemieślniczej, uzyskując tym samym drugi zawód – MONTERA IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH.

Dzięki tym kwalifikacjom młodzież ma szansę na podjęcie pracy w firmie Multiserwis Sp. z o.o na stanowiskach kierowniczych niższego szczebla.

Należy nadmienić, że już 47 uczniów uzyskało powyższe kwalifikacje, w tym 20 dziewcząt.

Dzisiejsze wydarzenia, tak bardzo ważne dla uczniów są doskonałym przykładem współpracy firm,  organizacji i szkoły kształcącej w zawodach, jest korzystna dla każdej ze stron.

W imieniu całej społeczności szkolnej bardzo gorąco dziękuję firmie Multiserwis Sp. z o.o, Regionalnemu Zespołowi Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu za wspieranie i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

 

Urszula Więcek

Dyrektor szkoły