Warsztaty uczniowskie ”NBP na straży autentyczności pieniądza” w ramach projektu „Złote Szkoły NBP”

Warsztaty uczniowskie ”NBP na straży autentyczności pieniądza” w ramach projektu „Złote Szkoły NBP”

W dniu 8 lutego 2023 r. uczniowie klasy drugiej Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowali i przeprowadzili warsztaty uczniowskie pt. „NBP na straży autentyczności pieniądza”. W spotkaniu  projektowym uczestniczyły klasy pierwsze, drugie i trzecie technikum ekonomicznego oraz logistycznego. Warsztaty to jedno spośród trzech zadań III edycji konkursu „ZŁOTE SZKOŁY NBP”.

Złote Szkoły NBP jest ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym do środowisk szkolnych. Idea programu polega na przygotowaniu młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W poprzedniej edycji wydarzenia nasza szkoła zdobyła tytuł „Złotej Szkoły NBP 2022”, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Warsztaty przebiegały w dwóch etapach. W części teoretycznej Zespół Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożony z 5 uczniów przybliżył uczestnikom warsztatów tematykę związaną z funkcjami realizowanymi przez bank centralny, koncentrując się zwłaszcza na funkcji emisyjnej NBP. Przedstawiono proces produkcji i emisji pieniądza. Prowadzący bardzo szczegółowo zaprezentowali najważniejsze zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych, wskazali, w jaki sposób chronią one przed ich fałszerstwami oraz jakie konsekwencje wynikają z fałszowania i posługiwania się sfałszowanymi znakami pieniężnymi i innymi dokumentami.

Część praktyczna polegała na wypełnieniu przez uczestników warsztatów karty pracy, które sprawdzały wiedzę uczniów przyswojoną w czasie spotkania. Uczniowie pracowali w grupach. Drużyna, która jako pierwsza prawidłowo rozwiązała dwa zadania, została nagrodzona.

Elementem ćwiczeń praktycznych było zapoznanie uczniów z obsługą urządzeń służących do badania autentyczności banknotów oraz liczarek banknotów. Po przeprowadzonym instruktażu młodzież mogła samodzielnie przetestować działanie tych sprzętów, co wywołało ogromny entuzjazm wśród uczestników. Dodatkową atrakcją było to, że użyto w czasie ćwiczeń autentycznych banknotów.

Uczniowie biorący udział w warsztatach podkreślali, że informacje przekazane w czasie spotkania poszerzyły ich wiedzę o pieniądzu, zabezpieczeniach banknotów, o funkcjach Narodowego Banku Polskiego, konsekwencjach łamania prawa w zakresie emisji pieniądza. Wiadomości te z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.