Udział ekonomistów ZS1 w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach

Udział ekonomistów ZS1 w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy  o Podatkach

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych od 2008 roku organizuje Konkurs Wiedzy o Podatkach, który corocznie jest objęty patronatem Wojewódzkiego Kuratora Oświaty oraz od kilku lat honorowym patronatem Ministra Finansów.

7 marca 2023 r. odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. W pierwszym etapie konkursu uczestniczyła grupa uczniów klasy czwartej technikum ekonomicznego. Cześć pisemna i ustna konkursu została zastąpiona testem do rozwiązania na platformie moodle. Uczestnicy po zalogowaniu się mieli dostęp do zadań testowych w godzinach od 10.00 do 18.00.  Test zawierał 30 pytań z zakresu podatków i opłat obowiązujących w Polsce, a w szczególności z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z podatku VAT oraz z Ordynacji Podatkowej jak również z Ustawy o doradztwie podatkowym.

W tym roku XII Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się 14 kwietnia w Katowicach. Trzymamy kciuki za uczestników konkursu.