,,Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy” – Erasmus+

,,Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy” – Erasmus+

Opolska Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt POWER ,,Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy” nr 2020-1-PL01-KA102-079634, który opiera się na zasadach programu  Erasmus+ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu młodzież wyjedzie na miesięczne praktyki do Hiszpanii w zawodach fryzjer, kucharz i mechanik pojazdów samochodowych. Na początku stycznia zakończyła się rekrutacja do projektu i miło nam zakomunikować, iż do pierwszej tury projektu zakwalifikowało się 7 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w K-Koźlu. Projekt zakłada rozwój kompetencji zawodowych i językowych, przełamanie barier i zdobycie doświadczenia w wybranym zawodzie.

Przed wyjazdem młodzież odbędzie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne z elementami doradztwa zawodowego. Dzisiaj odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu, podczas którego koordynatorka przekazała wszelkie istotne informacje dotyczące samego wyjazdu i pobytu na stażach.