Zespół Szkół nr 1 ponownie otrzymał ”ZŁOTĄ TARCZĘ” w rankingu PERSPEKTYWY 2021

Zespół Szkół nr 1 ponownie otrzymał ”ZŁOTĄ TARCZĘ” w rankingu PERSPEKTYWY 2021

To najwyżej sklasyfikowana szkoła średnia w zestawieniu z całego powiatu i czwarta najlepsza placówka branżowa na Opolszczyźnie. Również w zestawieniu ogólnokrajowym nasza szkoła poprawiła swoją pozycję, notując – w porównaniu z rokiem poprzednim – awans z 77 na 63 miejsce w Polsce.

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Gratuluję i dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy swoja pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tak wielkiego sukcesu szkoły.

Urszula Więcek
Dyr. szkoły